Tài liệu tham khảo cty Dai-ichi Life

 

Để thuận tiện cho khách hàng cũng như Tư vấn viên mới có điều kiện tham khảo một số điều khoản hay các tài liệu có từ cty Dai-ichi Life, chúng tôi đã thu thập từ công ty và một số đồng nghiệp cũng khá đầy đủ nhằm giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tham chiếu tư vấn đầy đủ cho khách hàng, hoặc tham khảo để biết thêm đầy đủ chi tiết hơn nếu bạn là khách hàng.

Các Quy tắc và điều khoản của một số sản phẩm của công ty Dai-ichi Life:

Trước tiên, khách hàng cần biết và xem qua cuốn sổ tay mà cty Dai-ichi Life cấp cho những hợp đồng đã được ký duyệt, nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như quyền lợi và các điều khoản, các thắc mắc của khách hàng thường gặp dành cho các sản phẩm chính của cty.

Cuốn sổ tay: “NHỮNG ĐIỀU KHÁCH HÀNG CẦN BIẾT” – xem tại đây.

Tài liệu tham khảo dai-ichi life

Các Quy tắc và Điều khoản đối với các sản phẩm chính (sản phẩm bắt buộc phải có trong một hợp đồng bảo hiểm):

 

1- Sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện (APHTTD), tham khảo tại đây: Xem

2- Sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện (ATHTTD), tham khảo tại đây: Xem

3- Sản phẩm An Thịnh Đầu Tư (ATĐT), tham khảo tại đây: Xem

4- Sản phẩm An Nhàn Hưu Trí (ANHT), tham khảo tại đây: Xem

 

Các Quy tắc và Điều khoản đối với các sản phẩm phụ trợ bổ sung (Sản phẩm không bắt buộc phải có trong một hợp đồng bảo hiểm, nhưng nó rất hữu ích và được tham gia kèm theo với sản phẩm chính):

 

1- Sản phẩm Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp Toàn Diện (BHNCCTD), tham khảo tại đây: Đối với sản phẩm truyền thống (APHTTD)  Xem, đối với sản phẩm liên kết chung (ATHTTD) Xem

2- Sản phẩm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao (TNTDNC), tham khảo tại đây: Xem

3- Sản phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe (CSSK), tham khảo tại đây: Xem

4- Sản phẩm Từ Bỏ Thu Phí (TBTP), tham khảo tại đây: Xem

 

Một số biểu mẫu dành cho Tư vấn viên và Khách hàng:

 

1- Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử – SMS: Xem

2- Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm – Xem

3- Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trường hợp Tử vong) – Xem

4- Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trường hợp thương tật do tai nạn) – Xem

5- Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trường hợp bệnh) – Xem

6- Mẫu tường trình tai nạn – Xem

7- Phiếu yêu cầu bồi thường sản phẩm chăm sóc sức khỏe (trường hợp không bảo lãnh viện phí) – Xem

8- Phiếu điều trị Nha Khoa – Xem

9- Báo cáo kiểm tra miệng khi tham gia Quyền lợi chăm sóc răng – Xem

10- Phiếu điền Kế hoạch điều trị vật lí trị liệu, nắn xương, châm cứu – Xem

11- Phiếu yêu cầu dành cho bảo hiểm liên kết đơn vị (An Thịnh Đầu Tư) – Xem

12- Phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng bảo hiểm (Thông tin liên hệ) – Xem

13- Phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng bảo hiểm (Chi tiết thanh toán phí & quyền lợi bảo hiểm) – Xem

14- Phiếu yêu cầu thay đổi chi tiết hợp đồng bảo hiểm (Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm) – Xem

15- Phiếu yêu cầu cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm – Xem

16- Phiếu xác nhận phương thức nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn – Xem

17- Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm (vd tiền mặt định kỳ…) – Xem

18- Phiếu yêu cầu đóng phí bảo hiểm cơ bản trước hạn – Xem

19- Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng tích lũy – Xem

20- 19- Phiếu yêu cầu sử dụng điểm thưởng tích lũy (kèm theo phát hành thẻ HD bank) – Xem

 

Một số Tờ rơi và hướng dẫn tham khảo:

 

1- Danh sách các bệnh viện liên kết với cty Dai-ichi Life – Xem

2- Chăm sóc sức khỏe (bảo lãnh viện phí) – Xem

3- Hướng dẫn thủ tục thanh toán bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe (Nội trú & bảo lãnh viện phí) – Xem

4- Hướng dẫn thủ tục thanh toán bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe (Ngoại trú) – Xem

5- Hướng dẫn thủ tục thanh toán bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe (Chăm sóc răng) – Xem

6- Thẻ bảo lãnh viện phí Chăm sóc sức khỏe cty Dai-ichi Life – Xem

7- Danh sách 88 bệnh hiểm nghèo – Xem hoặc xem Tờ rơi

8- Tờ rơi du học tại trường Stamford Thái Lan – Xem

9- Tờ rơi du học tại trường Torrens Úc – Xem

10- Tờ rơi sản phẩm An Thịnh Đầu Tư (linh hoạt cho các nhà đầu tư chọn quỹ đầu tư cho mình) – Xem

11- Tờ rơi về sản phẩm An Nhàn Hưu Trí (sản phẩm dành cho kế hoạch hưu trí) – Xem

 

Một số hướng dẫn nộp phí bảo hiểm của công ty Dai-ichi Life:

 

1- Hướng dẫn nộp phí tại cây ATM của Vietcombank, tham khảo tại đây

2- Hướng dẫn sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến tại cổng thông tin khách hàng, xem tại đây

3- Hướng dẫn sử dụng thanh toán phí bảo hiểm trên BIDV online, xem tại đây

4- Hướng dẫn sử dụng thanh toán phí bảo hiểm trên VCB online, xem tại đây

 

Tài liệu hướng dẫn thanh toán phí cty Dai-ichi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *