(VNF) – Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) cho biết kết thúc năm 2018, công ty đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gần 11.500 tỷ đồng, tăng 42%